İHALE SONUCU İLANI[1]
KELKİT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
      a)  Adı : Kelkit İlçesi   2017 Yılı  KÖYDES Projesi  Kılıçtaş Ve Doğanca Köy  Yolları Prefabrik  Beton Parke Yapım İşi İhalesi
 
      b)  Yatırım Proje No’su / Kodu: 2017/03
      c)  İşin Niteliği Türü ve Miktarı (Fiziki) : 6.000m² Prefabrik Beton Kilitli Parke Taşı ve 360 m3 200 Doz Demirsiz Beton Yapım İşi 
     d)  Yapılacağı Yer: Kelkit İlçesi; Kılıçtaş ve Doğanca  Köy içi Yolları
 
Kelkit İlçesi   2017 Yılı  KÖYDES Projesi  Kılıçtaş Ve Doğanca Köy  Yolları Prefabrik Beton Parke Yapım İşi İhalesi için toplam 4 adet teklif verilmiştir. Söz konusu yapım işinin [açık ihale usulü/] ile 30.05.2017 Salı Günü Saat 14,00’te yapılan ihalesinde; KDV Hariç 172.800,00¨ teklif veren Or Yapı Sanayi Ticaret Ltd.Şti.. adına ihale edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.