Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi için ÇED Uygunluk Raporu
Verildi.
İlçemiz Büyükcami Mahallesinde 536.149 m2 alana 91 adedi 50 büyükbaş, 33 adedi 100
büyükbaş besi ahırı olmak üzere toplam 124 besi ahırı kapasiteli (7850 adet büyükbaş hayvan
kapasitesi) Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) olumlu kararı geldi. Organize Sanayi Bölgelerinin
kuruluş prosedürü aşamasında en önemli basamaklarından biri olan ÇED uygunluk raporunun
alınmasıyla önümüzdeki günlerde çalışmalar hız kazanacak. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi, Kelkit
Kaymakamlığı, Kelkit belediyesi, Kelkit Sanayi ve Ticaret Odası’nın Müteşebbis Heyetini oluşturduğu
projede emin adımlarla ilerleniyor. Projenin 2019 yılı yatırım programına dahil edilmesi hedefleniyor.
Projenin temel amaçları arasında; besicilik alanında organize bir alan oluşturularak, bu sektörde
faaliyet gösteren kişilerin bölgede sağlıklı bir çalışma alanına kavuşturulması, bu alanda sağlanacak
yeni iş olanakları ile istihdamın arttırılması, hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, işletmelerin
ihtisaşlaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve
pazarlanması, müşterek makine ve ekipman kullanım imkanının sağlanması ile işletmelerin
mekanizasyon masraflarını azaltmak yer alıyor. İlerleyen dönemlerde yaşanacak gelişmeler tüm
halkımızla paylaşılacaktır.