G Ü N D E M
 
 
 
Kelkit İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30.04.2019 Salı Günü saat 10.00.da yapılacak olan Birlik Meclis toplantısına ait gündem maddeleri aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
 1. Açılış- yoklama Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 2. 2018 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Görüşülmesi
 3. Mülkiyeti Birliğimize ait tüm, taşınmazların satış, devir, trampa ve kiraya verme gibi iş ve işlemlerini yapmak, tapu devri yapmak tapu dairelerinde her türlü evrakı imzalamak üzere Birlik Encümenine yetki verilmesine,
 4. Birliğimiz mülkiyetinde bulunan JCB 4 CX tekerlekli kazıcı yükleyici iş makinesi, Kia Sportage marka 4x4 araç ve Temsa marka otobüsün satışının yapılması ve elde edilecek gelir ile bir adet binek özellikte 4x4 veya 4x2 özellikte diesel yakıtlı bir adet aracın satın alınmasına, artan miktarı ile köylerimize yönelik ihtiyaçların giderilmesi için Birlik encümenine yetki verilmesine,
 5. 2019 yılı Yatırım ve Çalışma Programının görüşülmesi
 6. Ulusal ve Uluslararası, AB, SODES, DOKA, Bakanlıklar vesair kurum ve kuruluşlara, fonlara Birliğimizce projeler hazırlanıp sunulmasına anılan tüm birimler nezdinde Birliğimizi temsil ve ilzam için Birlik Başkanına yetki verilmesi
 7.  
7.a. Meclis Birinci Başkan Vekilliği
         7.b. Meclis İkinci Başkan Vekilliği
         7.c. Meclis Katip Asil Üyeliği 
         7.d. Meclis Katip Asil Üyeliği
         7.e. Meclis Katip Yedek Üyeliği
            7.f.  Meclis Katip Yedek Üyeliği Seçimlerinin yapılması
 1. Köylere Hizmet Götürme Birliğimizde 2019 yılında görev yapacak olan Birlik Encümen Üyeliklerinin seçiminin yapılması,
 2. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerinin seçiminin yapılması,
 3.  Birlik Tüzüğünün ve 8. Maddesi 12. bendi gereğince  “Şarta Bağlı yardımların amacına uygun şekilde kullanılması izlemek ve bu hususta gereken kararları almak”  üzere Birlik Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi,
 4. Kapanış